Vaandel

Onze vereniging telt 4 vaandels in totaal. Het vierde (en huidige) vaandel dateert uit 1983. en is vervaardigd uit nylon, naar een ontwerp van oud-muzikant Etienne Van Lysebetten. De vlag meet 132 cm x 132 cm. Op de blauwe vlag staat een muziekinstrument, met daarboven een kroon. met gouden letters staat links ‘Koninklijke’ en rechts ‘Volksfanfare”. Onder het instrument staat “De Leerzuchtige Broeders”. In de bovenhoeken staan respectievelijk de jaartallen “1848” en “1983”.